เซียนพระ ข้าวหอมมะลิ มิตรแท้
ชมรมพระเครื่องดัชนี นิตยสารเซียนพระ นิตยสารดัชนีพระ นิตยสารดัชนี 2000

พลูจีบ -- กลีบจำปา 
พระเครื่องปางลีลา......เมืองกำแพงเพชร
โดย สรพล  โศภิตกุล....................
            โดยลักษณ์รูปทรงของพระกำแพงกลีบจำปา ซึงสัณฐานของพิมฑ์ทรงขอบบนเรียวปลายมน ในขณะที่บริเวณตอนกลางนั้นกว้างออก แต่มีบางท่านเรียกกันว่าพระกำแพงปากเป็ดก็มี ทั้งนี้เพราะมองดูแล้วคล้ายคลึงกับลักษณะของปากเป็ด ทว่าในมุมมองของสายตา ที่มองดูลักษณะพิมพ์ทรงแล้วเปรียบเทียบ เพื่อตั้งชื่อเรียกขานพระเครื่องด้วยความสะดวก เพื่อง่ายต่อการจดจำเป็น ด้านหลัก บางท่านจึงให้เหตุผลที่แตกต่างกันไปของความเป็นมาในการเรียกขานพิมพ์ทรง บ้างก็ว่าด้วยเหตุที่พระกำแงกลีบจำปา ส่วนใหญ่เป็น พระเครื่องเนื้อดิน มีสีคล้ายกับดอกจำปา เวลาแก่เต็มที่ จึงเรียกกันเช่นนั้น
            แต่ไม่ว่าชื่อเรียกขานพิมพ์ทรงจะมีความเป็นมาเช่นใด ถ้าพบเห็นพระเครื่องในพุทธลักษณะพิมพ์ทรงเช่นนี้ ให้เข้าใจว่า คือ พระกำแพงกลีบจำปา  เป็นพระเครื่องพิมพ์ลีลาในลักษณะการก้าวพระบาทซ้ายไปข้างหน้า พระบาท ขวาเผยขึ้นในลักษณะเขย่ง พระพักตร์หันไปทางซ้ายเสทอพระอุระ โดยมีลักษณะเบี่ยงพระหัตถ์ออกไปทางซ้ายเล็กน้อย พร้อมคลี่นิ้วพระหัตถ์อ่อน สลวยสวยงาม
            ส่วนพระกรข้างขวาทอดลงข้างลำพระองค์อย่างอ่อนช้อย ในลักษณะของการเล่นแขนแบบพระกำแพงพลูจีบ   พระเศียรเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อยมีพระเกษในลักษณะสั้นเป็นตุ้ม 2 ชั้น ชั้นบนนั้นมองดูเล็ก ส่วนชั้นล่างจะเห็น เป็นตุ้มขนาดใหญ่พระศกปรากฏคล้ายทรงเทริด
            พระเศียรเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อย มีพระเกศในลักษณะสั้นเป็นตุ้ม 2 ชั้น ชั้นบนนั้นมองดูเล็กส่วนชั้นล่างจะเห็น เป็นตุ้มขนาดใหญ่พระศกปรากฏคล้ายทรงเทริด    พระพักตร์มีขนาดที่โต มีรูปร่างคล้ายผลมะตูม ปรากฏรายละเอียดบนพระพักตร์ค่อนข้างชัดเจน ไม่ว่าจะ เป็นพระขนง (คิ้ว) โดยพระขนงด้านขวาองค์พระจะอยู่ในระดับสูงกว่าด้านซ้าย พระเนตรทัท้งสองข้างไม่เท่ากันด้านขวา องค์พระมีลักษณะเต็มหรือหรี่ และปลายพระเนตรมีความยาวไปทางด้านข้างส่วนพระเนตร ด้านซ้ายมีลักษณะแบบตาโปน
พระกำแพงพลูจีบ เนื้อดินผสมว่านและเกษร     ทั้งพระขนง   และพระเนตร เป็นจุดหนึ่งที่ควรพิจารณาอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดตายบนองค์พระจุดหนึ่ง พระนาสิกเป็นสันหนาส่วนบนใหญ่และปลายพระนาสิกด้านล่างเล็ก กล่าวสำหรับพระนาสิกในด้านซ้ายมือขององค์พระ จะเป็นสันแนวเดียวกับพระขนง ส่วนในด้านขวานั้นแม้จะเป็นสันเช่นเดียวกันแต่ก็น้อย มีลักษณะกลืนหายไปกับเนื้อพระ ก่อนจะถึงพระขนง เช่นกันในจุดตรงนี้พึงสังเกตให้เป็นอย่างดี พระโอษฐ์บุ๋มเป็น แอ่งมีลักษณะเหมือนปากคนแก่ ซึ่งไม่มีฟัน และคางจะยื่นเล็กน้อย
   พระกรรณ(หู)   มีปรากฏให้เห็นทั้งสองข้าง ในด้านขวาจะยาวลงมาจรดพระอังสา(ไหล่) ต้นพระกรรณหนาเบนออก ส่วนกลางล่างห้อยตรง ๆ ถึงแนวพระโอษฐ์ ส่วนพระกรรณด้านซ้ายมีลักษณะการทอดลงสู่เบื้องล่างแนบพระกรรณไปกับ พระพักตร์จึงเห็นเฉพาะต้นพระกรรณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
พระกำแพงพลูจีบ
เนื้อดินผสมว่านและเกษร

            พระศอ(คอ)   เป็นสส่วนที่มีความนูนเล็กน้อยที่สุด หากไม่สังเกตจะไม่มีความรู้สึกโดยเส้นพระ ศอเป็นเส้นขนาน
            พระอังสา(บ่า)   จะเป็นแนวโค้งขึ้นทั้งสองข้าง แนวพระอังสาข้างขวาจะมีแนวยกระดับสูงกว่าพระอังสาข้างซ้าย เล็กน้อย อันอยู่ในลักษณะของการย่างก้าวพร้อมแกว่งพระหัตถ์มีการทอดพระพาหา(แขน) พระอังสกุฏ(หัวไหล่) เป็นมุมโค้งพอดี
            พระพาหาข้างขวามีลักษณะเป็นแนวเล็ก ซึ่งเล็กจนผิดสังเกต ทอดลงข้าวลำพระองค์แบบเล่นแขนข้างซ้าย จะทอดลงแล้วหักศอกขึ้นทาบอยู่ตรงกึ่งกลางของพระอุระ พระอุระผึ่งผายและใหญ่คล้ายคลึงกับพระกำแพงเม็ดขนุน พระเพลา(ขา) ด้านซ้าย ขวา อยู่ในลักษณะทอดลงเบื้องล่างแล้วงอตรงหัวเข่า พระบาทอยู่ในลักษณะท่าเขย่งก้าว พระเพลาด้านซ้ายยืนตรง สำหรับพระบาทขวานั้นปลายพระบาทติดผืนเดียวกับซุ้มเรือนแก้ว
            พระกำแพงกลีบจำปา มีอาสนะฐานที่รองรับพระบาทเป็นรูปบัวเล็บช้าง แบบบัวคว่ำบัวหงาย มีซุ้มเรือนแก้วเช่นเดียวกับในพระกำแพงเม็ดขนุน ปีกข้างองค์พระจะไม่มีลักษณะโค้งมนเหมือนพระเครื่องพิมพ์ลีลาพิมพ์อื่น ๆ แต่เป็นส่วนกว้างออกไป และมีรอยตัดขอบปีกเกือบทุกด้าน ด้านนหลังองค์พระโดยมากเป็นแบบปาดหลังราบ ที่โค้งมนมีน้อยมาก พระกำแพงกลีบจำปาแบ่งออกเป็น 2 พิมพ์ทรง คือ พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก
พระกำแพง กลีบจำปา พิมพ์ใหญ่ พระกำแพงกลีบจำปา พิมพ์ใหญ่ ว่านหน้าทอง

    พระกำแพง  กลีบจำปา
พิมพ์ใหญ่
    พระกำแพงกลีบจำปา
พิมพ์ใหญ่  ว่านหน้าทอง

            โดยพิมพ์ใหญ่จะมีความคมชัดลึก และสวยงามกว่า ส่วนพิมพ์เล็กมักตื้นและหย่อนงาม มีปีกข้างยื่น ออกมามากกว่าพิมพ์ใหญ่ ในด้านเนื้อหานั้นมีทั้งเนื้อดินเผา และเนื้อชิน เนื้อดินเผาจะมีส่วนผสมของว่านนกน้อย จึงทำให้เนื้อเปราะ ในเนื้อหาของพระกำแพงกลีบจำปา จะปรากฏคราบน้ำว่านเป็นปื้นคราบว่านดอกมะขามไม่ค่อยปรากฏ และพระโดยมากเป็นสีเหลือง ส่วนเนื้อชินเป็นแบบชินสนิมเกล็ดระดี่ โดยทั่วไปแล้วพระกำแพงกลับจำปาจะมีคราบผิวด้านหน้าหุ้มหนามาก ด้านข้างองค์พระจะมีปีกแผ่กว้างออกไป และถูกเจียนด้วยมีด แตกกรุครั้งแรกพบรวมกับพระเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ ในกรุวัดพระบรมธาตุกำแพงเพชร


back          menu          next

ชมรมพระเครื่องดัชนี   | นิตยสารเซียนพระ   | หน้าบ้าน   | นิตยสารดัชนีพระ   | นิตยสารดัชนี 2000
บาร์ล่าง
Copyright © 2000-2002 amuletinthai.com , All rights reserved.
Designed by :: Cyber & Nature Development