เซียนพระ ข้าวหอมมะลิ มิตรแท้
ชมรมพระเครื่องดัชนี นิตยสารเซียนพระ นิตยสารดัชนีพระ นิตยสารดัชนี 2000

พลูจีบ -- กลีบจำปา 
พระเครื่องปางลีลา......เมืองกำแพงเพชร
โดย สรพล  โศภิตกุล....................
            มีกลอนบทหนึ่งกล่าวถึงพระเครื่องปางลีลา3พิมพ์ทรงของเมืองกำแพงเพชรไว้ว่า "เม็ดขนุนพลูจีบกลีบจำปาพุทธลีลางามเลิศประเสริฐศรีพระพุทธคุณเพียบพร้อมจองมุนีทุ่งเศรษฐี กรุเฟื่องกระเดื่องนาม"ย่อมยืนยันความโดดเด่นของพระเครื่องพิมพ์ลีลาเมืองกำแพงเพชรทั้ง3พิมพ์ ทรงหากแต่ที่หยิบยกมาเพียง2พิมพ์ทรงเท่านั้นคือพระกำแพงพลูจีบและพระกำแพงกลีบจำปา
พระกำแพงพลูจีบ   เป็นหนึ่งในพระเครื่องอันแตกกรุจากทุ่งเศรษฐี จากวัดพระบรมธาตุ  วัดเจดีย์กลางทุ่ง  วัดพิกุล วัดบ้านน้อยบ้านไร่ ฯลฯ  นอกจากนันยังพบจากกรุในฝั่งเมืองกำแพงเพชรด้วย ที่วัดพระแก้ววัดป่ามืด วัดเชิงหวาย ฯลฯ
พระกำแพงพลูจีบ    <- - พระกำแพงพลูจีบ


   พระกำแพงพลูจีบ - ->
   เนื้อดินผสมว่านเกษร 
พระกำแพงพลูจีบ เนื้อดินผสมว่านเกษร


             พระกำแพงพลูจีบจากฝั่งแม่น้ำปิงจะมีลักษณะของเนื้อพระที่แตกต่างกันคือ

             ฝังเมืองกำแพงเพชร  เนื้อพระจะมีลักษณะหยาบ ส่วนพระเครื่องจากฝั่งทุ่งเศรษฐีมีลักษณะเนื้อพระที่ละเอียด   พระกำแพงพลูจีบ เป็นที่รู้จักกันอย่างดีมาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จประพาสกำแพงเพชร เมื่อปี พ.ศ.2449   พสกนิกรชาวกำแพงเพชรได้ทูลเกล้าฯ  ถวายพระกำแพงพิมพ์ต่างๆ และพระองค์พระราชทานแก่ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จครั้งนั้นโดยทั่วหน้า
             ดังปรากฎในพระราชนิพนธ์ เรื่องเสด็จประพาสต้นครั้งที่ 2 ว่า
            "ที่เมืองกำแพงเพชรนี้ประหลาดว่าเป็นที่มีไข้เจ็บชุม ถึงถามชาวเมืองนั้นเองก็ไม่มีใครปฏิเสธสักคน ว่าไข้ไม่ชุ่มไม่ร้าย แต่ได้พบคนแก่ ทั้งหญิงทั้งชายมากกว่าที่ไหน ๆ หมด กรมการคร่ำ ๆ อายุ 70-80 ก็มีมากหลายคน ราษฎรตามแถวตลาด ก็มีคนแก่มาก ถ้าจะหารือพวกกำแพงเพชรจริงคงบอกว่า พระพิมพ์ป้องกัน ด้วยนับถือกันมาก พระเล่าให้ฟังว่าเวลาที่ไม่ได้เสด็จมาหากันนักดูหายากอย่างยิ่ง ต่อเมื่อเสโจมาจึงรู้ว่าพระพิมพ์มีมากถึงเพียงนี้ ต่างคนต่างก็ตระเตรียมกันอยากถวายก็เป็นความจริง เพราะผู้ที่มาถวายไม่ได้ถือหรือห่อมาตามปกติ จัดมาในพานดอกไม้นั่งรายตาม ริมถนน ได้เสมอทุกวันไม่ได้ขาดดูความนับถือกลัวเกรงเจ้านั้นมากอย่างยิ่ง เพราะไม่ใคร่ได้เคยเข้าเฝ้าฯ แหน แต่กิริยาอาการเรียบร้อย ไม่เหมือนตำบล บ้านตามระยะซึงกล้าไปยืนอยู่คงมีผู้กราบตีนไม่ได้ขาด"
             พระกำแพงพลูจีบ มีลักษณะคล้ายคลึงกับพลูจีบ คือ มีลักษณะรูปทรงค่อนข้างยาวรี ปลาย องค์พระบางองค์เกือบแหลม มองเผิน ๆ นั้น คล้ายคลึงกับ "พลูจีบ" ซึ่งจะพับซ้อนกับเป็นรูปแบบยอดเรียวเล็ก เป็นพลูจีบม้วนกินกับหมาก   ในรูปลักษณะเช่นนี้ กลายเป็นจุดเด่นให้นักสะสมพระเครื่องรุ่น ๆ แรก เรียกขานพิมพ์ทรงอันง่ายต่อการเรียกขาน และจดจำ
             พระกำแพงพลูจีบเป็นพระเครื่องปางลีลา องค์พระไม่ล่ำสันแบบพระกำแพงเม็ดขนุน แต่การแกะพิมพ์องค์พระนั้นตื้นกว่ามาก องค์พระชลูดกว่า รายละเอียดของพิมพ์ทรงมีน้อยกว่า หากแต่ในลีลาของเส้นสายดูงดงามกว่า
             พระกำแพงพลูจีบ เป็นพระเครื่องที่มีพิมพ์ค่อนข้างแบน ด้านหน้าโค้งงอเล็กน้ย ส่วนด้านล่าง จะกว้างใหญ่กว่าตอนบนสันข้างที่แสดงความหนาขององค์พระ จะมีลักษณะบางประมาณ 0.1-0.2 เซนติเมตร   พระกำแพงพลูจีบไม่มีการตัดขอบข้างแต่จะถูกบีบให้พอดีกับแม่พิมพ์ ถูกบีบบางบ้างหนาบ้าง สันขอบทั้งล่างและบนจะเป็นรูปชะลูดโค้งมน
             ปีกข้างพระเครื่องไม่ปรากฎ เนื่องเพราะไม่มีการ ตัดขอบ แต่ใช้การปาดโดยเนื้อพระให้เสมอกับแนวขอบเรือนแก้ว และพื้นผนังระหว่างขอบกับองค์พระจะมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ปรากฎริ้วรอย ทางธรรมชาติเป็นจุดสังเกตประการสำคัญยิ่งในการดูพระกำแพงพลูจีบนี้อย่างดีทีเดียว   ริ้วรอยนี้จะเป็นตะปุ่มตะป่ำ เป็นริ้วละเอียดทั่วไป ซึ่งสังเกตให้ดีไม่ใช่ริ้วรอยที่แกะขึ้นอย่างเด็ดขาด แต่เป็นริ้วรอยของธรรมชาติ


back          menu          next

ชมรมพระเครื่องดัชนี   | นิตยสารเซียนพระ   | หน้าบ้าน   | นิตยสารดัชนีพระ   | นิตยสารดัชนี 2000
บาร์ล่าง
Copyright © 2000-2002 amuletinthai.com , All rights reserved.
Designed by :: Cyber & Nature Development