เซียนพระ ข้าวหอมมะลิ มิตรแท้
ชมรมพระเครื่องดัชนี นิตยสารเซียนพระ นิตยสารดัชนีพระ นิตยสารดัชนี 2000

พระบูชารัชกาล
Rachakan Buddha  Statues


            ดังนั้นพุทธศิลป์ในยุคนี้จึงออกมาในรูปของอยุธยายุคปลายคือเป็นพระบูชา แบบทรงเครื่องบ้างแบบจีวรดอกบ้างอันเป็นศิลปะที่มีต้นกำเนิดจากอยุธยาแต่ดั้งเดิม
            พระบูชารัชการแบ่งเป็นสองยุคยุคต้นจริงๆจะหล่อเป็นสองชั้นให้ดูที่ขอบก้นฐาน ส่วนยุคปลายจะหล่อชั้นเดียวส่วนเนื้อหานั้นในยุคต้นและยุคกลางกระแสออกแดงซึ่งว่า กันว่าแก่ทองมีทองคำผสมอยู่มากส่วนยุคปลายกระแสจะออกเหลืองถัดจากพุทธศิลป์ รัชกาลแล้วก็มาถึงยุคพุทธศิลป์ "เสาชิงช้า" ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องกันมีอายุราวหนึ่งชั่วอายุ คนหรือไม่เกิน100ปีที่ผ่านมานี้เอง
พระบูชารัชกาล ปางสมาธิ หน้าตัก 5นิ้ว เนื้อเหลือง พระบูชารัชกาล ปางรำพึง สูง 6นิ้ว เนื้อเหลือง

    พระบูชารัชกาล ปางสมาธิ
หน้าตัก 5นิ้ว เนื้อเหลือง
    พระบูชารัชกาล ปางรำพึง
สูง 6นิ้ว  เนื้อเหลือง
พระบูชารัชกาล ปางมารวิชัย หน้าตัก 5นิ้ว เนื้อเหลือง พระบูชารัชกาล ปางมารวิชัย หน้าตัก 6นิ้วครึ่ง เนื้อเหลือง

    พระบูชารัชกาล ปางมารวิชัย
หน้าตัก 5นิ้ว เนื้อเหลือง
    พระบูชารัชกาล ปางมารวิชัย
หน้าตัก 6นิ้วครึ่ง  เนื้อเหลือง
ก้นฐานพระบูชารัชกาล ก้นฐานพระบูชารัชกาล

    ก้นฐานพระบูชารัชกาล     ก้นฐานพระบูชารัชกาล
ก้นฐานพระบูชารัชกาล ก้นฐานพระบูชารัชกาล

    ก้นฐานพระบูชารัชกาล     ก้นฐานพระบูชารัชกาล


back          menu          next

ชมรมพระเครื่องดัชนี   | นิตยสารเซียนพระ   | หน้าบ้าน   | นิตยสารดัชนีพระ   | นิตยสารดัชนี 2000
บาร์ล่าง
Copyright © 2000-2002 amuletinthai.com , All rights reserved.
Designed by :: Cyber & Nature Development